توضيحات:
  • اين بار جاده شما را به سرزمين هزاران چشمه، چهارمحال و بختياري مي خواند. با ما همراه شويد تا به ديدار ارگ گوگد گلپايگان، دومين بناي خشت و گلي ايران برويم. و سري به سرچشمه زاينده رود بزنيم. شكوه معماري اصيل ايراني را در قلعه چالشتر به تماشا بنشينيم و در تونل كوهرنگ و آبشار شيخ علي خان گوش جان به نواي دل انگيز آب بسپاريم و در دامنه هاي زرد كوه غرق در گل هاي وحشي و رنگارنگ شويم. بخت با ما يار باشد، عشاير ما را ميهمان خود مي كنند تا از چادرهايشان ديدن كنيم و چايي بنوشيم. در روز بازگشت از نگين تاريخ و طبيعت، پل زمانخان در شهر سامان بازديد مي كنيم و با خاطره اي بي نظير از تجربه هيجان انگيز رفتينگ در زاينده رود بازمي گرديم.
دوره هاي برگزاريتاريخ رفتتاريخ برگشت
Aيك شنبه 96/04/04سه‌شنبه 96/04/06
Bچهار شنبه 96/04/21جمعه 96/04/23
Cچهار شنبه 96/05/18جمعه 96/05/20
Dپنج شنبه 96/06/16شنبه 96/06/18
هزينه هاي سفر:
نام اقامتگاهخدماتهزينه هر نفر بزرگسال در دوتختههزينه هر نفر در اتاق يك تختههزينه نفر سوم با سرويس اضافههزينه كودك6تا12 سال با تختهزينه كودك2تا5 سال بدون تخت
پارسيان آزادي شهركرد 4*BB499.000649.000479.000449.000199.000
برنامه سفر:
  • روز اول: ساعت 6 صبح حركت از تهران، صرف صبحانه در قم و گذر از جاده قم به گلپايگان، ديدار از ارگ گوگد گلپايگان، صرف ناهار در داران و ادامه مسير به سوي سد زاينده‌رود، قدم‌زدن در كنار سرچشمه رودخانه زاينده رود و اقامت در هتل
  • روز دوم: ديدار از قلعه چالشتر، تونل كوهرنگ، چشمه ديمه، آبشار شيخ‌علي‌خان، دامنه‌هاي زردكوه بختياري، صرف ناهار در چلگرد و ديدار از چادرهاي عشاير و اقامت در هتل شهركرد
  • روز سوم: ساعت 9 صبح حركت از شهركرد به‌سوي پل زمانخان، برنامه هيجان‌انگيز رفتينگ در رودخانه خروشان زاينده‌رود و سامان، برگشت به سوي تهران از مسير اتوبان اصفهان- قم- تهران و رسيدن تا حدود ساعت 8 شب
امكان رفت و برگشت با هواپيما ميسر است
شهروسايل نقليهزمان حركتزمان رسيدن
تهران - شهركرداتوبوس توريستي05:0019
شهركرد - تهراناتوبوس توريستي09:0021
تعرفه تور

تورسرزمين عشاير بختياري

رفتينگ در رودخانه‌هاي خروشان
خدمات تور :
  • بيمه مسافرتي
  • اجراي كليه گشت ها با اتوبوس توريستي
  • اقامت: 2 شب
  • صبحانه: 3 وعده
  • پذيرايي ميان وعده
  • وروديه اماكن ديدني تور
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.