اطلاعات مرتبطی وجود ندارد
بازگشت به صفحه قبل...

آفريقا

معرفي
قاره آفريقا يكي از پنج قاره جهان و از حيث بزرگي دومين قاره پس از آسيا مي باشد . مساحت آن ۳۰۳۳۵۰۰۰ كيلومتر مربع است كه به اين مقدار ۲۰% خشكي هاي جهان را داراست . آفرقا به واسطه تنگه سوئز و صحراي سينا به آسيا اتصال داشته و هم اكنون توسط كانال سوئز از آن جدا شده است . در شمال آفريقا درياي مديترانه، در غرب آن، اقيانوس اطلس و در شرق آن نيز اقيانوس هند و درياي سرخ و خليج عدن قرار دارد. قسمتهاي شمالي و مركزي اين قاره پوشيده از صحرايي بي آب و علف است و بزرگترين صحراي جهان به نام صحراي بزرگ آفريقا با ۸۴۰۰۰۰۰ كيلومتر مربع مساحت، در آن قرار دارد. اما دو منطقه شمال آن در مجاورت درياي مديترانه و جنوب اين قاره معتدل و حاصلخيزي مي باشند. خط استوا اين قاره را به دو بخش تقريبا مساوي تقسيم مي كند به همبن دليل بيشتر مساحت آفريقا در منطقه مدارين ( مدار راس السرطان و مدار راس الجدي ) قرار گرفته كه گرماي زياد آنرا توجيه مي كند. آب و هواي مناطق مجاور با آبهاي اقيانوس، گرم و مرطوب ( شرجي ) است، باران هاي سيل آسا فرو مي ريزد و لذا اين نواحي پوشيده از جنگلهاي استوايي مي باشند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.