اروپا

معرفي
قاره اروپا در نيم‌كره شمالي قرار گرفته و پس از اقيانوسيه، دومين قاره كوچك جهان است. قاره اروپا با قاره آسيا در يك پهنه خشكي قرار گرفته‌اند و با يك‌ديگر اوراسيا را تشكيل مي‌دهند. مرز ميان اروپا و آسيا را كوه‌هاي آرال تشكيل مي‌دهند. مساحت اروپا حدود ۱۰ ميليون كيلومتر مربع است و بيش از ۷۳۰ ميليون نفر جمعيت دارد كه يازده درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند. با وجود مساحت نسبتاً كم خود، اروپا پس از آسيا دومين قاره جهان از نظر تراكم جمعيت است. اروپا در اصل شبه جزيره‌اي در شمال غرب اوراسيا و در شمال قاره آفريقا است. اروپا كه به دليل قرار گرفتن در منطقهٔ معتدل شماليبه قاره سبز معروف است بين آب‌هاي درياي خزر و درياي سياه در جنوب شرقي، مديترانه در جنوب، اقيانوس اطلس در غرب ودرياي آدرياتيك در شمال قرار دارد. اروپا هم‌چنين جزاير بسياري دارد كه از جزاير بزرگ آن مي‌توان به جزاير بريتانيا و ايسلنداشاره كرد. شماري از شهرهاي مهم و تاريخي جهان ازجمله لندن، رم، مسكو، آتن، و برلين در اروپا قرار گرفته‌اند. يك‌ سوم از زمين‌هاي اين قاره قابل كشاورزي است كه اين درصدي بسيار بالاتر از ديگر قاره‌هاي جهان است. آب‌وهواي آن نيز در كل معتدل است و انسان از ده‌ها هزار سال پيش از قاره اروپا سكونت يافته‌است. وجود جريان آب گرم موسوم به گلف استريم كه از اقيانوس به آب‌هاي غربي اروپا جريان دارد باعث معتدل شدن آب‌وهواي آن شده‌است. بيشتر مردم قاره اروپا سفيدپوست هستند و درصد بالاي آن‌ها به زبان‌هاي هندواروپايي سخن مي‌گويند. پهنه اروپا به طور كل كم‌ارتفاع است اما كوهستان‌هاي آلپ، پيرنه، كارپات و بالكان از اين قاعده مستثنا است. رودهاي اصلي اروپا عبارتند از ولگا، دانوب، راين، رون، و البه. بزرگ‌ترين رود اروپا ولگا است. اين رودها در جابه‌جايي مردم و كالا كمك زيادي به اهالي اين قاره مي‌كند. از ديدگاه سياسي قاره اروپا را به طور معمول به اروپاي غربي و اروپاي شرقي تقسيم مي‌كنند. بيشتر كشورهاي اروپاي شرقي ازجمله روسيه، در دوره‌اي در زمره كشورهاي بلوك شرق به شمار مي‌آمدند و بخشي از آن‌ها نيز در ميان كشورهاياتحاد شوروي بودند. خاك روسيه كه بزرگ‌ترين كشور جهان است در هر دو قاره آسيا و اروپا گسترده شده‌است. با وجودي‌كه بيشتر خاك روسيه در قسمت آسيايي آن قرار دارد، بيشتر جمعيت اين كشور در بخش اروپايي كه در غرب كوه‌هاي آرال است زندگي مي‌كنند.
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.