مدارك مورد نياز

  • پاسپورت
  • شناسنامه
  • کارت ملی
مشخصات و شرایط بیمه مسافرتی :
بيمه ملت،‌ داراي توانايي و تجربه بسيار در ارائه محصولات متنوع بيمه اي به اشخاص حقيقي و نيز صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقي مي باشد. تيم مديريتي بيمه ملت،‌ سابقه اي 30 ساله در زمينه بيمه و موضوعات فني در اختيار دارند. كاركنان واحد صدور داراي تجربه بسيار در صدور انواع بيمه نامه هستند. تلفيق مجموعه مهارتها و ارتباطات صنعتي باعث ايجاد نظامي پيشرو و متحول در ارائه خدمات بهينه به مشتريان،‌ ايجاد رضايتمندي در آنها و كسب استانداردهاي بيمه اي شده است.
  • بيمه گزار مي تواند شخصيت حقوقي و حقيقي داشته باشد
  • حداقل تعداد بيمه شدگان 10 نفر مي باشد
  • سرمايه بيمه 20.000.000ريال تا 100.000.000ريال براي هر بيمه شده مي باشد
  • صرفا براي تورهاي زيارتي خارجي ويژه، سرمايه تا 150.000.000 ريال قابل افزايش است
  • هزينه هاي پزشكي 10% سرمايه بيمه براي هر بيمه شده مي باشد
  • امكان انتخاب سن بيمه شدگان از بدو تولد تا 80 سالگي
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.