کشور مرتبط

ويزاي روسيه:
مدارك مسافر جهت اخذ ويزا :
ويزاي توريستي :
  • اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 2 قطعه عكس 4*3رنگي زمينه سفيد بدون عينك, رزرو هتل, رزرو بليت الزامي ميباشد. ويزا طبق تاريخ بليت و هتل صادر مي شود.
ويزاي 1ساله تجاري مولتي :
  • اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 1قطعه عكس 4*3رنگي زمينه سفيد بدون عينك , ارائه آزمايش ايدز و مصاحبه الزامي ميباشد.
ويزاي تجاري :
  • اصل پاسپورت امضا شده حداقل با 7 ماه اعتبار, 1قطعه عكس 4*3رنگي زمينه سفيد بدون عينك.

ويزاي روسيه

انواع ويزا:
ويزاي توريستي:
  • 15 روزه توريستي : طبق تاريخ بليت و هتل مسافر صادر ميشود و حداكثر 15 روزه ميباشد,رزرو هتل اجباري است.
  • 30 روزه توريستي: طبق تاريخ بليت و هتل مسافر صادر ميشود و حداكثر 15 روزه ميباشد,رزرو هتل اجباري است.
  • مسافرين در صورت ندانستن رزرو هتل يا بليت با آژانس برج تماس حاصل فرماييد.
ويزاي تجاري :
  • 30 روزه تجاري : به صورت يكبار ورود و 2 بار ورود صادر مي شود.
  • 3 ماهه تجاري : به صورت 2 بار ورود و 2 بار ورود صادر مي شود.
  • 1 ساله تجاري مولتي : ورود به تعداد نامحدود ميباشد ولي مسافر در هربار ورود نبايد بيشتر از 90 روز اقامت داشته باشد و مجموع اقامت مسافر در طول يكسال نيز نبايد بيشتر از 180روز باشد.
اطلاعات بيشتر :
نوع و مدت ويزازمان تحويل
15 روزه توريستي عادي8 روز كاري
15 روزه توريستي فوري2 روز كاري
30 روزه توريستي عادي7 روز كاري
30روزه توريستي فوري2 روز كاري
30 روزه تجاري عادي30-25روز كاري
30 روزه تجاري فوري20-15روز كاري
3 ماهه تجاري سينگل عادي30-25 روز كاري
3 ماهه تجاري سينگل فوري20-15روز كاري
3 ماهه تجاري دبل عادي30-25روز كاري
3 ماهه تجاري دبل فوري20-15روز كاري
1 ساله تجاري مولتي پل30 روز كاري
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.