کشور مرتبط

ويزاي هندوستان:
مدارك مسافر جهت اخذ ويزا :
 • اصل پاسپورت امضا شده
 • 2قطعه عكس 5*5 رنگي زمينه سفيد بدون عينك
 • كپي از صفحات اول و دوم شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات كپي از صفحه توضيحات)
 • فرم پرشده ي مشخصات مسافر كه از سايت آژانس بالون ميتوانيد دانلود كنيد در صورت داشتن رزرو بليت همراه مدارك فرستاده شود.
 • حضور مسافر در سفارت براي انگشت نگاري الزامي مي باشد كه با هماهنگي آژانس بالون انجام ميشود.

ويزا هندوستان

سفارت هند در تهران 3 نوع ويزا صادر مي كند:
 • ويزا توريستي
 • ويزا دانشجويي
 • ويزا تجاري شش ماهه مولتي
ويزاي توريستي: :
 • ويزاي توريستي هند 90 روز از تاريخ صدور اعتبار دارد و مسافر در اين 90 روز , 30 روز اجازه ي اقامت در اين كشور را دارد.
 • طبق قانون سفارت هند در ايران براي اخذ ويزاي توريستي از آخرين خروج مسافر از هندوستان حداقل 6 ماه بايد گذشته باشد.
ويزاي دانشجويي :
 • براي اخذ ويزاي دانشجويي مسافر با در دست داشتن مدارك پذيرش از دانشگاه مربوطه بايد به سفارت مراجعه كند.
 • براي اطلاعات بيشتر با آژانس برج تماس حاصل كنيد.
ويزاي تجاري شش ماهه مولتي :
 • تعداد دفعات ورود نامحدود و در هربار ورود مسافر نهايتا ميتواند 30 روز اقامت داشته باشد.براي اخذ ويزاي تجاري هند داشتن دعوتنامه و گواهي اشتغال به كار الزامي است براي اطلاعات بيشتر با آژانس برج تماس حاصل فرماييد.
اطلاعات بيشتر :
مدت زمان آماده شدن ويزانرخ ويزا
عادي = 8 روز كاريبا هماهنگي
فوري = 5 روز كاريبا هماهنگي
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.