کشور مرتبط

ويزاي بلغارستان:
مدارك مسافر جهت اخذ ويزا :
 • اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار كامل،
 • يك قطعه عكس تمام رخ، رنگي، زمينه سفيد (4.5×3.5 )
 • تكميل فرم مشخصات فردي به صورت كاملا دقيق و صحيح
 • كپي تمامي صفحات شناسنامه روي برگه A4 هر كدام به صورت جداگانه
 • كپي صفحه اول و دوم پاسپورت و صفحات داراي ويزا روي برگه A4 هر كدام به صورت جداگانه
 • گواهي بانك به مدت حداقل 3 ماه، با مانده حداقل 7 ميليون تومان
 • در صورت رد شدن از سفارت ساير كشورهاي اروپايي، كليه مدارك مبني برعلت رد شدن ويزا
 • گواهي اشتغال به كار جواز كسب ،پروانه ي مطب يا اساسنامه شركت
 • {موارد لازم به ذكر در ترجمه گواهي اشتغال به كار: نام و نام خانودگي / شماره گذرنامه / نام شركت يا موسسه / سمت دقيق / مدت زمان اشتغال به كار در آن شركت ياا موسسه / ميزان حقوق دريافتي ماهيانه / مهر و امضاي مدير عامل يا رئيس هئيت مديره ( در صورتي كه گواهي به صورت كپي باشد،نياز به ترجمه دارد.)
 • چك ضمانت شخص ثالث به مبلغ 2 ميليون تومان براي هر نفر.
 • { نكات مهمي كه در زمان صدور چك بايد رعايت گردد: در وجه آژانس ثبت نام كننده/ بدون تاريخ / بدون ذكر عنوان بابت ضمانت برگشت در متن چك .. (صادركننده ي چك شخصي است كه شما را در سفر همراهي نمي كند.)

ويزا بلغارستان

اخذ ويزاي بلغارستان
 • اگر قصد شركت در تور بلغارستان را داريد جهت ورود به كشور بلغارستان و اخذ ويزاي بلغارستان ، ايرانيان عزيز و اتباع غير اروپايي پاسپورت شما بايد حداقل سه ماه بيشتر از مدت زمان اقامتتان اعتبار داشته باشد و در كنار داشتن بليط برگشتتان مي بايست داشتن استطاعت مالي براي طول مدت اقامتتان را به اثبات رسانده باشيد. اما اتباع اروپايي بايد مليت و هويت اروپايي خود را كه توسط اتحاديه اروپا پذيرفته شده است با نشان دادن كارت شناسايي و يا پاسپورت معتبر به اثبات برسانند همچنين اتباع اروپايي نيازي به نشان دادن بليط برگشتشان ندارند و همراه داشتن يك كارت شناسايي معتبر برايشان كافي است.
انواع ويزا :
 • ويزاي عادي بلغارستان ( پيش نياز دعوت نامه رسمي )
 • ويزاي توريستي بلغارستان ( پيش نياز دعوت نامه رسمي )
 • ويزاي بازرگاني بلغارستان ( پيش نياز دعوت نامه رسمي تجاري )
 • ويزاي تحصيلي بلغارستان ( پيش نياز پذيرش از دانشگاه بلغارستان ، ترجمه مدارك و مدل بالاي ۱۵ ديپلم )
 • ويزاي ترانزيت بلغارستان (ويزاي ترانزيت براي مسافراني است كه قصد گذر از بلغارستان و سفر به كشور ديگري را دارند و ظرف مدت ۲۴ ساعت از بلغارستان خارج خواهند شد. )
كليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت براي شركت مسافرتي برج محفوظ مي باشد.